Wednesday, November 7, 2007

Ouvwi Baye Pou Atibon

Ouvwi baye pou Atibon! Papa Legba ki pwale pase-a vezo
Ouvwi baye pou Atibon! Papa Legba ki pwale pase-a vezo
Vezo ge gran moun-a vezo
Vezo velekete-a vezo
Papa Legba ki pwale pase-a vezo konyan.