Wednesday, November 7, 2007

Nou Entwe Nan Lakou

Nou entwe nan lakou-a
N'ape mande si pa gen gran moun-o nan lakou-a
Nou entwe nan lakou-a
N'ape mande si pa gen gran moun-o nan lakou-a
Bonswa manman, bonswa peti-o
Bonswa papa, adjeu petit-o
Nou entwe nan lakou-a
N'ape mande si pa gen gran moun-o nan lakou-a