Wednesday, November 7, 2007

Legba Nan Baye

Legba nan hounfo, Lebga nan baye
Legba nan baye, se ou ki pote drapo
Se ou ki pare soley pou lwa-yo!